خانه / بایگانی برچسب: د راهنمای ایمنی کار با مواد

بایگانی برچسب: د راهنمای ایمنی کار با مواد

دانلود راهنمای ایمنی کار با مواد شیمیایی Chemical Safety

دانلود راهنمای ایمنی کار با مواد شیمیایی استفاده از مواد شیمیائی خطرناک در تمامی آزمایشگاهها باید مطابق با اصول استاندارد ادارة ایمنی و سلامت شغلی [occupational safety and Health Administration(OSHA)] باشد. برای اجرای این استاندارد باید تدابیر محافظت در برابر مواد شیمیایی (CHP) نوشته شود. این تدابیر باید سلامتی افرادی …

ادامه مطلب