خانه / بایگانی برچسب: دانلود کتاب اصول نم زدایی در صنایع نفت وگاز

بایگانی برچسب: دانلود کتاب اصول نم زدایی در صنایع نفت وگاز

دانلود کتاب اصول نم زدایی در صنایع نفت وگاز

دانلود کتاب اصول نم زدایی در صنایع نفت وگاز

گاز طبيعي توليد شده از منابع مستقل گازي و يا از چاههاي نفتـي (گازهـاي همـراه نفـت) در حقيقـت گازهاي طبيعي اشباع شده از آب و هيدروكربورهاي سنگين مي باشند.هر چه دماي گاز استحصالي از چاه بيشتر باشد به همان نسبت، مقدار بخـار آب موجـود درگـاز بيشـتراست. انتقال گازهاي مرطوب به …

ادامه مطلب