خانه / بایگانی برچسب: حزوه شیمی

بایگانی برچسب: حزوه شیمی

تعیین نسبت های مولی و تعداد مول ها در یک واکنش

تعیین نسبت های مولی و تعداد مول ها در یک واکنش استوکیومتری واکنش(تعیین نسبت های مولی و تعداد مول ها در یک واکنش): تعیین نسبت های مولی و تعداد مول ها در یک واکنش موازنه شده، مبنایی برای حل مسائل استوکیومتری است

ادامه مطلب