جملات شیمی

  • الهي نامه ي شيمي…

    الهي نامه ي شيمي… *خدايا تك الكتروني هستم درمدارمعصيت،مراازترازمعصيت به ترازاصلي كمال بازگردان وبه هسته ي معرفت نزديك كن… *الهي…

    بیشتر بخوانید »