خانه / بایگانی برچسب: جزوه الكتروليز

بایگانی برچسب: جزوه الكتروليز

الكتروليز

الكتروليز فرايندی که طی آن انرژی الکتريکی تبديل به انرژی شيميايی می شود،را الکتروليز می گويند .اين پديده درسلولی به نام سلولهای الکتروليتی انجام می گيرد.وشامل دوالکترود است که هريک توسط يک رشته سيم رسانا به يک قطب باتری  متصل شده اند ودرمحلول الکتروليت مناسب قرار می گيرند .واکنشی که درسلول …

ادامه مطلب