خانه / بایگانی برچسب: تهیه گاز اتیلن

بایگانی برچسب: تهیه گاز اتیلن

تهیه گاز اتیلن

هدف آزمایش تهیه کوچکترین و مهمترین هیدروکربن زنجیری سیر نشده از گروه آلکن‌ها یعنی اتیلن و مشاهده اثر آن بر روی مواد مختلف. تئوری آزمایش آلکن‌ها ، دسته بزرگی از هیدروکربن‌ها را شامل می‌شوند که به هیدروکربنهای غیر اشباع موسومند. تعداد هیدروژنهای این ترکیبات ، کمتر از آلکانهای هم‌کربن می‌باشد. …

ادامه مطلب