خانه / بایگانی برچسب: تفاوت الماس و گرافیت

بایگانی برچسب: تفاوت الماس و گرافیت

مقایسه ویژگی های الماس وگرافیت

مقایسه ویژگی های الماس وگرافیت

در الماس هر اتم کربن با چهار پیوند یگانه به چهار اتم کربن دیگر اتصال یافته است. اتم کربن در این حالت ساختاري چهار وجهی با زاویه ي پیوندي 109/5 درجه دارد و هر چهار اتم کربن متصل به آن در چهار گوشه ي یک چهار وجهی قرار گرفته اند. الماس …

ادامه مطلب