خانه / بایگانی برچسب: باز قوی

بایگانی برچسب: باز قوی

تيتراسيون اسيد ضعيف با باز قوی

در طي اين آزمايش محلول اسيد استيک با محلول سود تيتر ميگردد، از روي منحنی رسم شده بر حسب هدايت محلول و ميلي ليتر سود اضافه شده نقطه انتهايي تيتراسيون و از آنجا غلظت محلول اسيد استيک را مي توان بدست آورد. در ابتداي تيتراسيون هدايت محلول به مقدار کمي …

ادامه مطلب