خانه / بایگانی برچسب: انواع گروه های عاملی در شیمی

بایگانی برچسب: انواع گروه های عاملی در شیمی

دانلود جزوه ساختارهای آلی کنکور و گروه های عاملی در شیمی

دانلود جزوه ساختارهای آلی کنکور و گروه های عاملی در شیمی

جزوه کنکوری شیمی شامل انواع ساختارهای مهم شیمی آلی در کنکور و همین طور گروه های عاملی مهم در شیمی آلی در ادامه از جم شیمی دانلود نمایید. در این جزوه به بررسی تمامی ترکیبات شیمی آلی دبیرستان همراه با فرمول ساختاری و مثال و روش و شیوه نام گذاری …

ادامه مطلب

نام گذاری آیوپاک گروه های عاملی به ترتیب کاهش حق تقدم

نام گذاری آیوپاک گروه های عاملی به ترتیب کاهش حق تقدم

جدول انواع گروه های عاملی در شیمی آلی و همین طور نامگذاری آیوپاک IUPAC گروه های عاملی در شیمی به ترتیب کاهش حق تقدم در ادامه از جم شیمی دانلود نمایید. این فایل PDF شامل بیش از 40 گروه عاملی متداول در شیمی می باشد که در یک جدول با …

ادامه مطلب

معرفی گروه های عاملی در شیمی و روش های شناسایی آن ها

معرفی گروه های عاملی در شیمی و روش های شناسایی آن ها

گروه های عاملی و روش های شناسایی آن ها، در شیمی گروه عاملی به اتم یا گروهی از اتم ها گفته می شود که به ترکیب سازنده آن خواص ویژه ای می بخشد. پیوند كربن-كربن دارای ویژگی غیرعادی مخصوص به خود است.اگر چه اتم های دیگر نیزمی توانند این ویژگی …

ادامه مطلب