خانه / بایگانی برچسب: امولسیون

بایگانی برچسب: امولسیون

پدیده کف وتوجیه آن

فعال کننده های سطحی با توجه به نوع گروه قطبی موجود در آن ها طبقه بندی می شوند یکی از آنها فعال کننده های سطحی آنیونی هستند. این مولکول ها معمولا نمک های سولفونات و سولفات اسید های چرب با طول زنجیر از ۸ تا ۱۲ اتم کربن هستند که …

ادامه مطلب