خانه / بایگانی برچسب: آنتالپی تبخیر مولی

بایگانی برچسب: آنتالپی تبخیر مولی

انرژی جنبشی مولکولهای مایع در تبخیروآنتالپی تبخیرمولی

انرژی جنبشی مولکول معینی از یک مایع ، ضمن برخورد با سایر مولکولهای پیوسته تغییر می‌کند. ولی در لحظه‌ای معین ، تعدادی ازمولکولهای یک مجموعه ، تعدادی مولکول دارای انرژی نسبتا زیاد و تعدادی دارای انرژی نسبتا کم هستند. مولکولهای که انرژی جنبشی آنها به قدر کافی زیاد است می‌توانند …

ادامه مطلب