خانه / بایگانی برچسب: آموزش کشش سطحی آب و پیوند هیدروژنی

بایگانی برچسب: آموزش کشش سطحی آب و پیوند هیدروژنی

کشش سطحی آب و پیوند هیدروژنی آب

آموزش کشش سطحی آب و پیوند هیدروژنی آزمایش هایی که در این قسمت انتخاب شده اند، نیاز به وسایل و امکانات خاص یا حتی رفتن به آزمایشگاه ندارند و می توان آن ها را در کلاس نیز انجام داد. چون آزمایش ها ساده هستند پیشنهاد می شود تهیه وسایل و …

ادامه مطلب