خانه / بایگانی برچسب: آموزش شیمی

بایگانی برچسب: آموزش شیمی

نکات، خواص و ویژگی های مهم کنکوری بنزن و بنزآلدهید

نکات، خواص و ویژگی های مهم کنکوری بنزن و بنزآلدهید

بنزن و بنزآلدهید دو تا مهم ترین ترکیبات در شیمی آلی می باشند که کاربردهای مختلفی در صنعت و صنایع مختلف پتروشیمی دارند. در ادامه از جم شیمی به بررسی نکات، خواص و ویژگی های مهم کنکوری بنزن و بنزآلدهید که در کتاب های شیمی دبیرستان به آن ها اشاره …

ادامه مطلب

تفاوت های نظریه برخورد و حالت گذار در شیمی

تفاوت های نظریه برخورد و حالت گذار در شیمی

بر اساس نظریه برخورد هنگامی بین دو ذره یک واکنش شیمیایی رخ می دهد که علاوه بر انرژی کافی برخورد ذره ها با یکدیگر، از جهت برخورد مناسب و تعداد برخورد مناسب نیز برخوردار باشد. نظریه های سینتیک شیمیایی به طور کلی به دو دسته طبقه بندی می شوند که …

ادامه مطلب