خانه / بایگانی برچسب: آزمایش های جالب شیمی

بایگانی برچسب: آزمایش های جالب شیمی

آزمایش جالب تولید کف

واکنش فوق ازجمله واکنش هایی است که منجر به تولید کف می شود .این واکنش بین جوش شیرین ( سدیم بی کربنات یا سدیم هیدروژن کربنات )  با آلومینیوم سولفات انجام می شود که به مقدار زیاد گاز کربن دی اکسید تولید می کنداز این واکنش برای خاموش کردن آتش …

ادامه مطلب