خانه / بایگانی برچسب: آزمایش رنگ شعله عناصر

بایگانی برچسب: آزمایش رنگ شعله عناصر

دانلود رنگ شعله عناصر

دانلود رنگ شعله عناصر با آزمون رنگ شعله مي توان فلز موجود در نمك ها را شناسايي كرد. براي انجام اين آزمايش روشهاي متفاوتي وجود دارد. هم مي توان نمك مورد نظر را مستقيما روي شعله گرفت و هم اينكه محلولي از آن نمك را بكار برد. در حالت اول …

ادامه مطلب