خانه / بایگانی برچسب: آزمایش تهیه معرف ها

بایگانی برچسب: آزمایش تهیه معرف ها

طرزتهيه انواع معرف هاي آزمايشگاهي

در ادامه متن طرز تهيه معرف هاي تولنز،فهلینگ، بندیکت، یدوفرم، بی سولفیت سدیم ،بیال،سلیوانف،بارفود،مولیش،لوکاس، و 4 دی نیترو فنیل هیدرازین ،نیترات آمونیم سریک  آورده شده است كه ميتونيد آنها را در ادامه متن مشاهده نماييد

ادامه مطلب