خانه / بایگانی برچسب: آبپوشی

بایگانی برچسب: آبپوشی

تفاوت آبکافت با آب پوشی یون ها چیست؟

تفاوت آبکافت با آب پوشی یون ها چیست؟

آب پوشی یا هیدراتاسیون در محلول آبی، یونها توسط مولکولهای آب با نیروی یون-دوقطبی احاطه می شوند. این فرآیند فیزیکی است و ماده جدیدی حاصل نمی شود مثلا در انحلال سدیم کلرید در آب، یونهای سدیم و کلرید از هم جدا شده و بوسیله مولکولهای آب احاطه می شوند.

ادامه مطلب