خانه / سرگرمی و دانستنی های شیمی / دانستنی های شیمی (صفحه 37)

دانستنی های شیمی

ويژگي هاي فسفر وکاربردآن

فسفر يکي از مواد تشکيل دهنده ارگان هاي زنده بوده و نامش به شکلهاي گوناگون ذکر ميشود. مهمترين استفاده فسفر در توليد کود ميباشد. همچنين در توليد مواد منفجره کبريت آتش بازي مواد حشره کش خمير دندان و مواد شوينده و همچنين مانيتورهاي کامپيوتر نيز کاربرد دارد.

ادامه مطلب

خروج گاز از نوشابه با ريختن نمك

خروج گاز از نوشابه با ريختن نمك چرا وقتی در نوشابه نمک می ریزیم, با شدت بیشتری گاز آزاد می شود ؟  ابتدای ماجرا : هرچه دمای آب کمتر و فشار بیشتر باشد , ظرفیت پذیرش گاز بیشتری را خواهد داشت و به عنوان مثال CO2 بیشتری را در خود …

ادامه مطلب

پدیده کف وتوجیه آن

فعال کننده های سطحی با توجه به نوع گروه قطبی موجود در آن ها طبقه بندی می شوند یکی از آنها فعال کننده های سطحی آنیونی هستند. این مولکول ها معمولا نمک های سولفونات و سولفات اسید های چرب با طول زنجیر از ۸ تا ۱۲ اتم کربن هستند که …

ادامه مطلب

آيا آرد گندم ميتواند منفجر شود؟

آيا آرد گندم ميتواند منفجر شود؟ همه ميدانيم كه بيشتر گندم سفيد از نشاسته درست شده است . و ميدانيم كه نشاسته از كربوهيدرات ساخته شده است يعني از به هم پيوستن زنجيره ی مولكولهاي شكر  . هر كسي كه  تا بحال مارشمالو (نوعي شيريني خميرمانند )را اتش زده باشد …

ادامه مطلب