خانه / نمونه سوال شیمی / نمونه سوال شیمی2 / دانلود نمونه سوال شیمی2 همراه با جواب

دانلود نمونه سوال شیمی2 همراه با جواب

دانلود نمونه سوال شیمی2 همراه با جواب

برای دانلود نمونه سوال شیمی2 همراه با جواب از سایت جم شیمی روی ادامه مطلب کلیک کنید

سوالات تشریحی

۱- اجزای اتم ۸۰ ۱۲۲ Hg را مشخص کنید.

۸۰=تعداد پروتونها = تعداد الکترون ها
۴۲= ۸۰ – ۱۲۲ = N = A – Z = تعداد نوترونها

۲- برم دارای دو ایزوتوپ زیر است :

نام ایزوتوپ فراوانی جرم اتمی
۷۹۲۵BR 50/54% 78/9183
8125BR 49/96% 80/9163

 جرم اتمی متوسط برم چقدر است؟
جرم اتمی متوسط برم (Br)
= ( 50/54 / 100 * 78 /9183 ) + ( 49/96 / 100 * 80/9163 ) = 79/93amu

3- نماد کامل عنصر را بنویسید:

۶۵۳۰Zn

۴- تفاوت عدد جرمی و جرم اتمی یک عنصر چیست؟
جرم اتمی یک عنصر میانگین جرم ایزوتوپهای آن عنصر است. در حالی که عدد جرمی مجموع تعداد پروتونها و نوترونهای آن است.

۵- آرایش الکترونی اتمهای زیر را به صورت زیر لایه ای رسم کنید
۲۳۱۱Na —-> 1s2 _ 2s2 ; 2p6 _ 3s1
5927Co —-> 1s2 _ 2s2 ; 2p6 _3s2 ; 3p6 _ 4s2 ; 3d7

3517Cl —-> 1s2 _ 2s2 ; 2p6 _ 3s2 ; 3p5

۶- نقره دارای دو ایزوتوپ است. یکی ۱۰۷۴۷Ag با درصد فراوانی ۵۱/۸۴ و جرم amu ۱۰۶/۹۰۵ و دیگری ۱۰۹۴۷Ag با جرم amu ۱۰۸/۹۰۴۷ است. جرم اتمی متوسط نقره را محاسبه کنید.

۵۱/۴۸ – ۱۰۰ = ۱۶/ ۴۸ ۱۰۹۴۷   Ag درصد فراوانی

جرم اتمی متوسط Ag = ( 51/84 / 100 * 106/9050 ) + ( 48/16 / 100 * 108/9047 ) = 107/87 amu

۷- در هر یک از موارد زیر ، لایه هایی را که الکترونهایی با مشخصات داده شده در آن قرار می گیرند مشخص کنید.

الف) n=۲ و L= ۰ —> ۲S
ب) n=۳ و L= ۱ —> ۳S
ج) n=۵ و L= ۳ —> ۵ F
د) n=۷ و L= ۰ —> ۷S

8- کربن دارای دو ایزتوپ است.یکی ۱۲۶C با جرم اتمی amu ۱۲ و دیگری با جرم اتمی ۱۳/۰۰۳ amu ، جرم اتمی متوسط کربن amu ۱۲/۰۱۱ است. درصد فراوانی ۱۲۶Cرا محاسبه کنید.

(جرم ۱۳۶C)(فراوانی ۱۳۶C)+(جرم ۱۲۶C) (فراوانی ۱۲۶C)= جرم اتمی متوسط کربن
اگر فراوانی ۱۲۶C را X در نظر بگیریم ، (X1- X) فراوانی ۱۳۶C خواهد بود . در نتیجه :
۱۲٫۰۱۱=( ۱۳/۰۰۳ )(X1-X ) +( ۱۲ )( X )
۱۲.۰۱۱=۱۳/۰۰۳ – ۱۳/۰۰۳X + X۱۲
۱/۰۰۳ X = ۰/۹۹۲ —> X = ۰/۹۸۹
Xدرصد = درصد C126=

0/ ۹۸۹ ×۱۰۰ = %۹۸/۹

9- نماد اتمی را که شامل ۸۰ پروتون و ۱۲۲ نوترون باشد، نمایش دهید (اتم را با حرف X نمایش دهید)
۸۰+۱۲۲۸۰X —-> 20280X

10- با افزایش عدد کوانتومی (n) چه تغعییری در انرژی الکترون ایجاد میَ شود؟ چرا ؟
مقدار انرژی الکترون بالاتر می رود ، چون n مربوطه به تراز یا لایه است. و هرچه تراز بالاتر باشد، انرژی الکترون هم بیشتر می شود.ا ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (11 رای, میانگین امتیاز: 4٫00 از 5)
به کانال تلگرام جم شیمی بپیوندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code