آموزش شیمی 3

موازنه واکنش ها به روش وارسی

موازنه واکنش ها به روش وارسی

موازنه واکنش ها به روش وارسی برای موازنه واکنش ها به روش وارسی گامهای زیر را به ترتیب انجام میدهیم
گامهای کتاب به ترتیب شامل موارد زیر استگام اول: شمارش اتم ها در دو طرف معادله

گام دوم: انتخاب یک ترکیب با بیشترین اتم سازنده

گام سوم: موازنه اکسیژن ها

گام چهارم: موازنه تعداد هیدروژن ها

چند مثال:

۲ KNO3 –> 2 KNO2 + O2

2 NaBr(aq) + H2SO4(aq) —> 2 HBr(aq) + Na2SO4(aq)

2 HBr(aq) + Ca(OH)2 —> CaBr2(aq)

2 NaCl + 1 BeF2 –> 2 NaF + 1 BeCl2

2 FeCl3 + 1 Be3(PO4)2 –> 3 BeCl2 + 2 FePO4

1 AgNO3 + 1 LiOH –> 1 AgOH + 1 LiNO3

3 Mg + 1 Mn2O3 –> 3 MgO + 2 Mn

روش محاسباتی موازنه:

[A]Fe2O3 +  [B]Al  ? [C]Al2O3 +  [D]Fe

برای هر عنصر ضریب تعیین می کنیم

Fe2O3 + Al <= Al2O3 + Fe
Fe 2 0 0 1
O 3 0 3 0
Al 0 1 2
0

معادلات را می نویسیم

۲A + 0B = 0C + 1D
3A + 0B = 3C + 0D
0A + 1B = 2C + 0D

 فرض می کنیم  Dبرابر یک باشد

 D = 1

 {A = 0.5, B = 1, C = 0.5}

1/2 Fe2O3 + ۱ Fe  => ۱/۲ Al2O3 +  ۱ Al

ضرایب را به کوچکترین عدد صحیح تبدیل می کنیم

Fe2O3 + ۲ Fe  => Al2O3 +  ۲ Al

[A]Fe2O3 +  [B]Al  + [C]Al2O3 =>  [D]Fe

 

4.8/5 - (55 امتیاز)
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا