خبر

منابع کنكورشیمی 87

منابع کنكورشیمی سؤالات كنكور 87 نيز مانند سال گذشته از كتب نظام سالي واحدي طراحي مي‌شود.

منابع دروس عمومي عبارتند از:

زبان و ادبيات فارسي: ادبيات فارسي (2) سال دوم 84 كليه رشته‌ها؛ ادبيات فارسي (2) سال سوم 85 كليه‌ رشته‌ها غير از علوم انساني؛ زبان و ادبيات فارسي 1 و 2 دوره پيش‌دانشگاهي 86 كليه رشته‌ها؛ ادبيات فارسي 3 (تخصصي انساني) سال سوم 85 مخصوص علوم انساني؛ زبان فارسي 3 (تخصصي انساني) سال سوم 85 مخصوص علوم انساني؛ زبان فارسي 3 (غير از علوم انساني) سال سوم 85 كليه رشته‌ها غير از علوم انساني

عربي: عربي 2 (غيراز علوم انساني) سال دوم 84 كليه رشته‌ها (غير از علوم انساني)؛ عربي 2 (علوم انساني) سال دوم 84 مخصوص علوم انساني؛ عربي 3 (غير از علوم انساني) سال سوم 85 كليه رشته‌ها (غير از علوم انساني)؛عربي 3 (علوم انساني) سال سوم 85 مخصوص علوم انساني.

فرهنگ و معارف اسلامي: قرآن و تعليمات ديني 2 (دين و زندگي) سال دوم 84 كليه رشته‌ها؛ قرآن و تعليمات ديني 3 (دين و زندگي) سال سوم 85 كليه رشته‌ها؛ معارف اسلامي(دين و زندگي) پيش دانشگاهي 86 كليه رشته‌ها.

زبان انگليسي: انگليسي 3 سال سوم 85 كليه رشته‌ها؛ انگليسي 1 و 2 سال پيش‌دانشگاهي 86 كليه رشته‌ها؛

منابع دروس تخصصي عبارتند از:

گروه علوم رياضي
رياضيات: هندسه يك سال دوم؛ آمار و مدلسازي سال دوم؛ هندسه 2 سال سوم؛ رياضيات 2 سال دوم؛ حسابان سال سوم؛ جبر و احتمال سال سوم؛ هندسه تحليلي و جبر خطي دوره پيش‌دانشگاهي؛ حساب ديفرانسيل يك و 2 دوره پيش‌دانشگاهي؛ رياضيات گسسته دوره پيش‌دانشگاهي.

فيزيك: فيزيك يك و آزمايشگاه سال اول؛ فيزيك 2 و آزمايشگاه سال دوم؛ فيزيك 3 و آزمايشگاه (ويژه رياضي) سال سوم؛ فيزيك 1 و 2 (ويژه رياضي) دوره پيش‌دانشگاهي.

شيمي: شيمي 2 و آزمايشگاه سال دوم؛ شيمي 3 و آزمايشگاه سال سوم؛ شيمي يك و 2 دوره پيش‌دانشگاهي.
گروه علوم تجربي
زمين‌شناسي: زمين‌شناسي سال سوم؛ علوم زمين دوره پيش‌دانشگاهي.

رياضيات: هندسه يك سال دوم؛ رياضيات 2 سال دوم؛ آمار و مدلسازي سال سوم؛ رياضيات 3 (ويژه علوم تجربي) سال سوم؛ رياضي عمومي يك و 2 دوره پيش‌دانشگاهي.

زيست‌شناسي: زيست‌شناسي و آزمايشگاه يك سال دوم؛ زيست‌شناسي و آزمايشگاه 2 سال سوم؛ زيست‌شناسي دوره پيش‌دانشگاهي.

فيزيك: فيزيك يك و آزمايشگاه سال اول؛ فيزيك 2 و آزمايشگاه سال دوم؛ فيزيك 3 و آزمايشگاه (علوم تجربي) سال سوم؛فيزيك 1 و 2 (علوم تجربي) دوره پيش‌دانشگاهي.

شيمي: شيمي 2 و آزمايشگاه سال دوم؛ شيمي 3 و آزمايشگاه سال سوم؛ شيمي يك و 2 دوره پيش‌دانشگاهي.

گروه علوم انساني
رياضيات: رياضيات يك سال اول؛ آمار و مدلسازي سال دوم؛ رياضي ويژه علوم انساني- علوم و معارف اسلامي سال سوم؛رياضي پايه دوره پيش‌دانشگاهي.

اقتصاد: اقتصاد سال دوم.

زبان و ادبيات فارسي: تاريخ ادبيات ايران و جهان يك سال دوم؛ تاريخ ادبيات ايران و جهان 2 سال سوم؛ آرايه‌هاي ادبي سال سوم؛ادبيات فارسي يك دوره پيش‌دانشگاهي؛ ادبيات فارسي 2 دوره پيش‌دانشگاهي.

زبان عربي: عربي 2 (ويژه علوم انساني) سال دوم؛ عربي 3 (ويژه علوم انساني) سال سوم؛ عربي يك و 2 دوره پيش‌دانشگاهي.

تاريخ: تاريخ ايران و جهان يك سال دوم؛تاريخ ايران و جهان 2 سال سوم؛ تاريخ‌شناسي دوره پيش‌دانشگاهي.

جغرافيا: جغرافياي يك سال دوم؛ جغرافياي 2 سال سوم؛ جغرافيا دوره پيش‌دانشگاهي.

علوم اجتماعي: جامعه‌شناسي يك سال دوم؛ جامعه‌شناسي 2 سال سوم؛ علوم اجتماعي (جامعه‌شناسي نظام جهاني) دوره پيش‌دانشگاهي.

فلسفه: فلسفه سال سوم؛ فلسفه (آشنايي با فلسفه اسلامي ) دوره پيش‌دانشگاهي.

منطق: منطق سال سوم.

روانشناسي: روانشناسي سال سوم.

شايان ذكر است، منابع كنكور 87 در حالي اعلام مي‌شود كه نحوه برگزاري و تغييرات احتمالي آن در كميسيون در دست بررسي است و بنا بر اعلام رئيس كميسيون تا پايان مهر اعلام مي‌شود.
منبع:همشهري آنلاين

امتیازی داده نشده
لطفا صبر کنید...
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا