نمونه سوال شیمی4

دانلود نمونه سوال شیمی پیشدانشگاهی فصل اول

دانلود نمونه سوال شیمی پیشدانشگاهی فصل اول   برای دانلود سوالات شیمی پیشدانشگاهی فصل اول از سایت جم شیمی به ادامه متن مراجعه کنید

1-     مفاهيم زير را تعريف كنيد.(2نمره)

الف- كمپلكس فعال          ب- واكنش تعادلي           ج- اصل لوشاتليه           د- انرژي فعالسازي

2-     درستي يا نادرستي عبارتهاي زير را تعيين كنيد.عبارتهاي نادرست را درست بنويسيد.(2نمره)

الف- كاتاليزگر واكنش هيدروژندار كردن هيدروكربنهاي سير نشده اكسيد آلومينيوم است(2نمره)

ب- دما و فشار تنها عوامل موثر بر سرعت واكنشهاي شيميايي هستند.

ج- در زماني كهK=Q تعادل بر قرار است.

د- فرايند مجاورت براي توليد اسيد سولفوريك به كار مي رود

.

3- 48 گرم منيزم را در داخل اسيد كلريد ريك مي ريزيم پس از گذشت 50 ثانيه 2/11 ليتر گاز هيدروژن آزاد مي شود. سرعت متوسط واكنش و سرعت مصرف منيزيم را حساب كنيد. (2نمره) (Mg=24
                       Mg(s) + HCl (aq)→ MgCl2(aq) + H2(g

4- اگر 5 مول ماده A  با 3 مول ماده B و 4 مول ماده C در تعادل باشند. ثابت تعادل زير را بدست آوريد. (2نمره)                                                   2A(g) + 3B(g) ↔ C(g)

5-  واكنش زير در ظرفي به حجم 10 ليتر در حال انجام شدن است. اعمال تغييرات زير چه تأثيري بر سرعت واكنش دارد؟چرا؟ الف- كاهش حجم ظرف به 5 ليتر     ب- كاهش دما(2نمره)

                         C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g)  + 4H2O(g

6- كدام تعادل همگن و كدام ناهمگن است؟چرا؟(2نمره)

         1) HCL(aq) + NaOH(s) → NaCL(aq) + H2O(l
        2) CH4(g) +2O2(g) → CO2(g) + H2O(g

7- اگر 10 گرم گاز هيدروژن با 95 گرم گاز فلوئور را در وارد يك ظرف يك ليتري كنيم. پس از برقراري تعادل 40 گرم هيدروژن فلوئوريد توليد شده است. ثابت تعادل و غلظتهاي تعادلي را بدست آوريد.(2نمره)

(H=1gr/mol, F=19gr/mol,HF=20gr/mol)                  2HF(g) → H2(g) +F2(g)

8- در توليد آمونياك به روش هابر    الف- كاتاليزگر اين فرآيند چيست؟

ب- بهترين شرايط دمايي و فشاري در اين فرايند چيست؟

ج- چرا اين فرايند در دماي بالا انجام مي شود.

د- براي افزايش بازده چه راههايي پيشنهاد مي كنيد.(2نمره)

9- در تعادل زير اعمال هر يك از تغييرات تعادل را در چه جهتي جابجا مي كند؟توضيح دهيد.(2نمره)

الف-افزايش فشار        ب- كاهش دما      ج- افزايش كاتاليزور   د- وارد كردن بخار آب

3Fe(s) + 4H2O(g) → Fe3O4(s) + 4H2(g

10- نمودار انرژي بر حسب پيشرفت واكنش را براي يك واكنش دو مرحله اي كه در آن يك تركيب حد واسط تشكيل مي شود و مرحله نخست آن گرماگير ولي در كل گرماده است را رسم كنيد.(2نمره)

 

5/5 - (223 امتیاز)
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا