نمونه سوال شیمی2

سوالات بخش دوم شیمی ۲ سال دوم متوسطه همراه با جواب

سوالات بخش دوم شیمی ۲ سال دوم متوسطه

سؤالات تشریحی
۱- در هر یک از موارد زیر کدام ذره شعاع بیشتری دارد؟

  Cl , Cl —> Cl
Na , Na+ —> Na
F , Cl —> Cl
ca2+ , Ga3+ —> ca2+

  ۲- به ترتیب افزایش شعاع مرتب کنید.

(Na , Mg , P)
(Br , Ca2+ , K+)

  Na > Mg > P
Br > K+ >Ca2+

۳- چرا در دوره دوم جدول تناوبی مندلیف فقط ۸ عنصر وجود دارد؟

زیرا در این عنصرها جمعاً ۸ الکترون وارد زیر لایه ها می شود،۲ الکترون در ۲s و ۶ الکترون در۲p

۴- عنصرهای مقابل را بر حسب کاهش انرژی یونش ۱ E مرتب کنید.
Ne ،F ،Be، C، O

Ne>F>O>C>Be

5- محل دقیق هر یک از اتمهایی را که آرایش الکترونی آنها در زیر آمده است مشخص کنید.

۱s2 , 2s2 , 2p6 , 3s2 ,3p6 , 4s2 ,3d6

 دوره چهارم ؛ گروه هشتم

۱s2 , 2s2 , 2p5

 دوره دوم ، گروه هفدهم

Kr5S2 , 4D10 , 5P6

 دوره پنجم ، گروه هجدهم

6- نماد عنصری با ۹ پروتون ، ۱۰ الکترون و ۱۰ نوترون چیست؟
۱s2 /2s2 , 2p5 —> 199F

7- از بین K ،Na ,،Mg کدامیک زودتر الکترون از دست می دهند؟ چرا؟
K زودتر الکترون از دست می دهد زیرا الکترو نگاتیو کمتری دارد

 

امتیازی داده نشده
لطفا صبر کنید...
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا