آزمایشگاه شیمی

روش شناسایی کاتیون های سرب (II)، آهن (III)، باریم و نقره (I)

روش شناسایی کاتیون های سرب (II)، آهن (III)، باریم و نقره (I)

روش های شناسایی و تست کاتیون ها و یون های سرب (II)، آهن (III)، باریم و نقره (I) در آزمایشگاه در ادامه از جم شیمی مطالعه نمایید. روش شناسایی یون آهن، روش شناسایی یون سرب، روش شناسایی سون باریم و روش شناسایی یون نقره در آزمایشگاه در زیر شرح و توضیح داده شده است.

شناسایی یون سرب(II)
برای شناسایی این یون، به محلول سرب(II) نیترات، محلول پتاسیم یدید اضافه میکنند. تشکیل رسوب زرد رنگ نشان دهنده سرب(II) یدید است.

شناسایی یون آهن(III)
برای شناسایی این یون، به محلول آهن(III) کلرید، محلول سدیم هیدروکسید اضافه می کنند. تشکیل رسوب قرمز آجری نشان دهنده آهن(III) هیدروکسید است.

شناسایی یون باریم
برای شناسایی این یون، به محلول باریم کلرید، محلول سدیم سولفات اضافه می کنند. تشکیل رسوب سفید رنگ نشان دهنده باریم سولفات است.

شناسایی یون نقره(I)
برای شناسایی این یون، به محلول نقره نیترات، محلول پتاسیم کرومات اضافه می کنند. تشکیل رسوب نارنجی رنگ نشان دهنده نقره(I)کرومات است.

با مطالعه دستورالعمل و روش شناسایی کاتیون های سرب (II)، آهن (III)، باریم و نقره (I) در آزمایشگاه خیلی سریع یون های مربوطه را شناسایی نمایید.

امتیاز کاربران

مفید بودن مطلب

User Rating: 3.13 ( 3 votes)
امتیاز: 4.2/5 از 5 رای.
لطفا صبر کنید...
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا