نمونه سوال شیمی1

دانلود تست شیمی اول دبیرستان فصل سوم

مکان نمایش تبلیغات شما تبلیغات خود را در این مکان به نمایش بگذارید
جم شیمی
دانلود تست شیمی اول دبیرستان فصل سوم

برای دانلود تست های شیمی فصل سوم سال اول دبیرستان از سایت جم شیمی روی لینک های دانلود کلیک کنید

1- منابعي كه خود را به طور طبيعي ترميم و تكميل مي كنند را چه مي گويند؟

الف)منابع طبيعي                         ب)منابع تجزيه ناپذير                     ج)منابع تجديد پذير                       د)منابع شيميايي

2- بيشتر سنگهاي سازنده ي زمين را چه چيزي تشكيل مي دهد؟

الف)منيزيم                                 ب)سيلسيم                               ج)اكسيژن                                  د)سيليكاتها

3- كدام گزينه از فلزهاي پر مصرف و از منابع تجديد ناپذير است؟

الف)مس                                    ب)آهن                           ج)طلا                    د)نقره

4- نيتروژن بيشتر در كداميك از لايه هاي كره ي زمين وجود دارد؟

الف)آب كره                     ب)هواكره                       ج)سنگ كره                    د)گوشته

5- اجزاي سازنده ي هسته بيشتر كدام است؟

الف)Na-Fe                      ب)Ni-Mg                        ج)Ni-Fe             د)K-Ca

6- چند درصد از جمعيت جهان در آفريقاي جنوبي زندگي مي كنند؟

الف)8%                         ب)7%                           ج)80%                          د)0/8%

7- به ترتيب چند درصد از كروم، طلا و الماس موجود در جهان درآفريقاي جنوبي است؟

الف)68%، 51%، 34%                              ب)34%، 51%، 68%

ج)64%، 51%، 38%                                             د)54%، 31%، 68%

8- مهمترين عنصر كلوخه هاي كف اقيانوسها كدام است؟

الف)آهن                                     ب)مس                          ج)منگنز                          د)نيكل

9- هميشه مول رابطه ي بين……..و……..يك ماه است.

الف)جرم و حجم               ب)جرم و تعداد ذره هاي                 ج)حجم و جرم                   د)هيچكدام

10- در حال حاضر چند عنصر شيميايي شناخته شده و چقدر آنها در زندگي ما اهميتدارد؟

الف)107،                                    ب)109،                          ج)107،                          د)109،

11- نام ديگر گروه 2 اصلي در جدول تناوبي عناصر چيست؟

الف)هالوژنها                               ب)فلزهاي قليايي خاكي               ج)فلزات قليايي                د)نجيب

12- تنها نافلز مايع جدول تناوبي عناصر كدام است؟

الف)جيوه                        ب)كلر                ج)برم                 د)رادون

13- فعالترين فلز دنيا و طبيعت كدام است؟

الف)سزيم                      ب)سديم                           ج)منيزيم                     د)پتاسيم

14- فعالترين نافلز كدام است؟

الف)استاتين                   ب)كربن              ج)گوگرد                 د)فلوئور

15- اساس رده بندي جدول مندليف و جدول امروزي چيست؟

الف)عدد اتمي – جرم اتمي                        ب)جرم اتمي – عدداتمي

ج)جرم اتمي – جرماتمي                            د)عدداتمي – عدداتمي

16- كدام بخش از كره ي زمين به طور تقريبب تمام مواد خام مورد نياز براي ساخت بسياري از وسايل را

فراهم مي كند؟

الف)آب كره                     ب)هواكره                       ج)هسته                          د)پوسته

17- هرگاه عناصر بر اساس افزايش عدداتمي تنظيم شوند خواص فيزيكي و شيميايي آنها به طور متناوب

تكرار مي شود،اين عبارت كدام قانون را بيان مي كند؟

الف)قانون شارل               ب)قانون بويل                      ج)قانون پايستگي ماده                         د)قانون تناوبي

18- امروزه در ساختمان سازي بيشتر از كدام فلز استفاده ميكنند(ساختن در و پنجره)؟

الف)آهن                                     ب)آلومينيوم                                ج)قلع                د)روي

19- فعالترين فلزها كجاي جدول تناوبي قرار دارند؟

الف)اولين ستون سمت چپ                           ب)اولين ستون سمت راست

ج)بالاترين رديف                                           د)پايين ترين رديف

20- فرمول آلومينيوم اكسيد كدام است؟

الف)AlO                         ب)AlS               ج)AlO                د)AlO

21- كدام عنصر كمترين چگالي را دارد؟

الف)هيدروژن                               ب)اكسيژن                      ج)نيتروژن                       د)استاتين

22- كدام گزينه در مورد چندسازه ها نادرست است؟

الف)خوردگي پيدا نمي كنند.                                  ب)ارتعاشات را جذب مي كنند.

ج)چگالي بالايي دارند.                                          د)محكم هستند.

23- نخستين چند سازه ي شناخته شده كدام است؟

الف)composite          ب)فايبرگلاس                        ج)بسپار                                     د)پليمر

24- مقدار زباله اي كه هر انسان در طول عمرش توليد مي كند چند برابر جرم او در سن بلوغ است؟

الف)600برابر                    ب)480برابر                                  ج)60برابر                        د)842برابر

25- عمده ي زباله هاي جامد يك كشور پيشرفته ي صنعتي چيست؟

الف)فلز                          ب)پلاستيك                                 ج)كاغذ و مقوا                  د)شيشه

26- اگر به جاي استفاده از چوب درختان براي توليد كاغذ از كاغذهاي باطله استفاده شود چند درصد در

مصرف آب صرفه جويي مي شود؟

الف)50%                        ب)75%                          ج)95%                          د)90%

27- در كشورهاي پيشرفته چند درصد از كاغذهاي باطله بازگرداني مي شوند؟

الف)20%                        ب)30%                          ج)25%                          د)40%

28- مصرف كاغذ و مقوا براي هر نفر ايراني در سال چند كيلو گرم است؟

الف)126كيلو                      ب)1/26كيلو                 ج)12/6كيلو                     د)135كيلو

29- كداميك از ويژگي هاي مفيد سراميك ها نيست؟

الف)نقطه ي ذوب بالا دارند.                                    ب)شكننده اند.

ج)در برابر فرسايش مقاومند.                                  د)عايق هستند.

30- يك رشته نوري به ضخامت موي سر انسان چند مكالمه ي تلفني را به طور همزمان منتقل مي كند؟

الف)500                         ب)5000                         ج)500000                          د)50000

 

امتیازی داده نشده
لطفا صبر کنید...
مکان تبلیغات شما مکان تبلیغات شما
برچسب ها
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

همچنین ببینید

بستن