آموزش شیمی 2

خلاصه نظریه های اتمی دانشمندان و کشفیات آنها

خلاصه نظریه های اتمی دانشمندان و کشفیات آنها
خلاصه نظریه های اتمی دانشمندان و کشفیات آنها

خلاصه نظریه های اتمی دانشمندان و کشفیات آنها را در ادامه از سایت جم شیمی دانلود و مطالعه نمایید.

1- دموکريت: تشكيل مواد از ذره هاي کوچك و تجزيه ناپذير به نام اتم.
2- تالس : معرفي آب به عنوان عنصر اصلي سازنده ي جهان.

3- ارسطو : افزودن ٣ عنصر هوا ، خاك و آتش در کنار آب.

4- بويل: معرفي عنصر (ماده ي غير قابل تبديل به مواد ساده تر).

5- دالتون: ارائه ي نظريه ي اتمي در ٧ بند:

١) ماده از ذره هاي تجزيه ناپذيري به نام اتم ساخته شده است.

٢) همه ي اتم هاي يك عنصر مشابه يكديگرند.

٣)اتم ها نه به وجود مي آيند و نه از بين مي روند.

٤) همه ي اتم هاي يك عنصر جرم يكسان و خواص شيميايي مشابه أي دارند.

٥) اتم ها به هم متصل مي شوند و مولكول ها را به وجود مي آورند.

٦) در هر مولكول همواره نوع و تعداد نسبي اتم هاي سازنده ي آن يكسان است.

٧) واکنش شيميايي ، جابه جايي يا تغيير در اتصال اتم ها در مولكول هاست.

٦ فارادي: وقوع واکنش به هنگام برقكافت (زمينه ي کشف الكترون).

٧ تامسون: آزمايش بر روي لوله پرتوي کاتدي و ٤ نتيجه گيري زير:

١) پرتوهاي کاتدي به خط راست حرکت مي کنند.

٢) پرتوهاي کاتدي به هنگام عبور ، گاز رقيق درون لوله را ملتهب مي سازند.

٣) پرتوهاي کاتدي داراي بار الكتريكي منفي هستند.

٤)همه ي مواد داراي الكترون هستند.

هم چنين اندازه گيري نسبت بار به جرم الكترون.

٨ ميليكان: اندازه گيري مقدار بار الكترون.

٩ رونتگن: کشف پرتوهاي ايكس.

١٠ بكرل: کار روي خاصيت فسفرسانس و کشف خاصيت پرتوزايي.

١١ ماري کوري: کار روي مواد پرتوزا وکشف عنصر راديم.

١٢ تامسون: ارائه ي مدل اتمي هندوانه أي با ٤ ويژگي:

١) الكترون ها (با بار منفي) درون ابري کروي (با بار مثبت) پراکنده شده اند.

٢) اتم در مجموع خنثي است(مساوي بودن مقدار بار مثبت با منفي در اتم).

٣) ابر کروي مثبت ، جرم ندارد و جرم اتم به تعداد الكترون هاي آن بستگي دارد.

٤) جرم زياد اتم ، از وجود تعداد بسيار زياد الكترون در آن ناشي مي شود.

١٣- رادرفورد:

انجام ٢ آزمايش مهم:

آزمايش اول) عبور پرتوهاي مواد پرتوزا ( راديو اکتيو ) از ميان صفحه هاي باردار و جداسازي ٣ پرتو آلفا، بتاو گاما.

آزمايش دوم) بمباران ورقه ي نازکي از طلا با ذره هاي آلفا و مشاهده ي عبور بخش عمده ي آنها (بدون انحراف) و بازگشت تعداد بسيار اندکي از آنها با زاويه ي بيش از ٩٠ درجه (زمينه ي کشف پروتون).

هم چنين ارائه مدل اتمي هسته دار بر اساس آزمايش دوم:

١) بيش تر حجم اتم را فضاي خالي تشكيل مي دهد.

٢) يك ميدان الكتريكي قوي در اتم وجود دارد.

٣) اتم ها هسته أي بسيارکوچك با جرم بسيار زياد دارند.

١٤ چادويك: کشف نوترون (ذره ي خنثي در هسته ي اتم).

١٥ موزلي: مطالعه روي توليد پرتوهاي ايكس.وکشف عدد اتمي

١٦ بونزن: اختراع چراغ بونزن، دستگاه طيف بين، طيف نشري خطي.

١٧ آنگستروم: کشف ٤ خط طيف نشري هيدروژن و طول موج آنها.

١٨ بور: ارائه ي مدل اتمي سياره اي براي اتم هيدروژن، با ٦ ويژگي:

١) الكترون در اتم هيدروژن در مسيري دايره أي به دور هسته گردش مي آیند.

٢) انرژي اين الكترون با فاصله ي آن از هسته رابطه ي مستقيم دارد.

٣) اين الكترون فقط مي تواند در فاصله هاي معيني به دور هسته گردش کند و تعداد کمي از اين مدارهاي مجاز (ترازهاي انرژي) در اتم موجود است.

٤) اين الكترون معمولاً در پايين ترين تراز انرژي ممكن (حالت پايه) قرار دارد.

٥) مقدار معيني انرژي، اين الكترون را به تراز بالاتر (حالت برانگيخت) مي فرستد.

٦) الكترون درحالت برانگيخته ناپايدارست وبادادن انرژي به حالت پايه برمي گردد.

١٩ شرودينگر: ارائه ي مدل اتمي کوانتمي با ويژگي هاي زير:

١) مبناي اين مدل، رفتار دوگانه ي الكترون(با تأکيد بر رفتار موجي) مي باشد.

٢) الكترون در فضايي ٣بعدي به نام اوربيتال (به جاي مدار دايره أي) حضور دارد.

٣) هر اوربيتال در اتم با سه عدد کوانتمي ml و l و n مشخص مي شود.

٤) دراين مدل واژه ي لايه هاي الكتروني به جاي ترازهاي انرژي به کارمي رود.

٢٠ پائولي: ارائه ي اصلي معروف به اصل طرد پائولي:

هيچ اوربيتالي در اتم نمي تواند بيش از دو الكترون در خود جاي دهد، يا

در يك اتم، دو الكترون نمي توان يافت که هر چهار عدد کوانتمي آنها برابر باشد.

٢١ هوند: ارائه ي قاعده أي معروف به قاعده ي هوند:

يك زيرلايه ، ابتدا نيمه پر مي شود و سپس شروع به کامل شدن مي نمايد.

4.8/5 - (212 امتیاز)
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا