آموزش شیمی 4

تاثیر دما بر تعادل های شیمیایی و جا به جایی آن ها

تاثیر دما بر تعادل های شیمیایی و جا به جایی آن ها
تاثیر دما بر تعادل های شیمیایی و جا به جایی آن ها

اثر دما بر ثابت تعادل و همین طور تعادل های شیمیایی و جا به جایی آن ها در این پست از جم شیمی بررسی و آموزش داده می شود. همان طور که می دانیم دما تنها عاملی است که بر روی مقدار ثابت تعادل K تاثیر می گذارد و می تواند باعث تغییر مقدار عددی آن شود.در ادامه نکات مهم و دسته بندی شده مربوط به اثر دما بر تعادل های شیمیایی مطالعه نمایید.

 • هر تعادلی با تغییر آنتالپی همراه است که در جلو واکنش نوشته می شود که مربوط به واکنش رفت است. تغییر آنتالپی واکنش برگشت، قرینه آنتالپی واکنش رفت است.
 • افزایش دما، تعادل را در جهت مصرف q یعنی در جهتی که q وجود ندارد جابه جا می کند.
 • کاهش دما تعادل را در جهت تولید q یعنی در جهتی که q وجود دارد جابه جا می کند.
 • با افزایش دما، سرعت هر دو واکنش رفت و برگشت افزایش می یابد اما سرعت واکنش در جهت مصرف q بیشتر افزایش می یابد و این باعث می شود تعادل در جهت مصرف q جابه جا شود.
 • با برقراری تعادل جدید، سرعت هر دو واکنش رفت و برگشت برابر ولی بیشتر از تعادل اولیه می شود.
 • با کاهش دما، سرعت هر دو واکنش رفت و برگشت کاهش می یابد اما سرعت واکنش در جهت تولید q کمتر کاهش می یابد و این باعث جابه جایی تعادل در جهت تولید q می شود.
 • با برقراری تعادل جدید، سرعت واکنش های رفت و برگشت برابر و کمتر از تعادل اولیه می شود.
 • تغییر دما تنها عاملی است که می تواند مقدار عددی ثابت تعادل را تغییر دهد.
 • افزایش دما، واکنشهای گرماگیر را در جهت رفت (سمت راست) جابه جا کرده و ثابت تعادل را افزایش می دهد.
 • افزایش دما، تعادلهای گرماده را در جهت برگشت (سمت چپ) جابه جا کرده و ثابت تعادل را کاهش می دهد.
 • کاهش دما، تعادلهای گرماگیر را در جهت برگشت (سمت چپ) جابه جا کرده و ثابت تعادل را کاهش می دهد.
 • کاهش دما تعادلهای گرماده را در جهت رفت (سمت راست) جابه جا کرده و ثابت تعادل را افزایش می دهد.
4.9/5 - (149 امتیاز)
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا