آموزش شیمی 2

تاثیر بار و شعاع بر انرژی شبکه ترکیبات یونی

 

تاثیر بار و شعاع بر انرژی شبکه ترکیبات یونی

تاثیر بار و شعاع بر انرژی شبکه ترکیبات یونی با کمک مقایسه اعداد می توانید متوجه شوید که هرچه اندازه یون کوچکتر و بار آن بیشتر باشد مقدار انرژی شبکه بیشتر است.

 

Compound Ions L.E. (kJ/mol)
LiCl Li+1 Cl-1 845
NaCl Na+1 Cl-1 787
KCl K+1 Cl-1 709
LiF Li+1 Cl-1 1033
CaCl2 Ca+2 Cl-1 2258
AlCl3 Al+3 Cl-1 5492
CaO Ca+2 O-2 3401
Al2O3 Al+3 O-2 15916
هرچه مقدار انرژی شبکه بیشتر باشد،نقطه ذوب و جوش ترکیب یونی بیشتر خواهد بود.
ترکیب
نقطه ذوب
NaCl
8010C
MgO
25820C
NaBr
4740C
LiF
840C

 

 

امتیازی داده نشده
لطفا صبر کنید...
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا