آموزش شیمی 2

تاثیر بار و شعاع بر انرژی شبکه ترکیبات یونی

 

تاثیر بار و شعاع بر انرژی شبکه ترکیبات یونی

تاثیر بار و شعاع بر انرژی شبکه ترکیبات یونی با کمک مقایسه اعداد می توانید متوجه شوید که هرچه اندازه یون کوچکتر و بار آن بیشتر باشد مقدار انرژی شبکه بیشتر است.

 

Compound Ions L.E. (kJ/mol)
LiCl Li+1 Cl-1 845
NaCl Na+1 Cl-1 787
KCl K+1 Cl-1 709
LiF Li+1 Cl-1 1033
CaCl2 Ca+2 Cl-1 2258
AlCl3 Al+3 Cl-1 5492
CaO Ca+2 O-2 3401
Al2O3 Al+3 O-2 15916
هرچه مقدار انرژی شبکه بیشتر باشد،نقطه ذوب و جوش ترکیب یونی بیشتر خواهد بود.
ترکیب
نقطه ذوب
NaCl
8010C
MgO
25820C
NaBr
4740C
LiF
840C

 

 

5/5 - (282 امتیاز)
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا