خانه / بایگانی برچسب: وضعیت برنامه درسی

بایگانی برچسب: وضعیت برنامه درسی

بررسی وضعیت برنامه درسی آزمایشگاههای شیمی عمومی دوره های کارشناسی

طی ده سال اخیر، برنامه های درسی شیمی در همة کشورها تغییر بنیادی کرده و رویکردها، راهبردها، و روشهای جدیدی مبتنی بر یافته های پژوهشی جایگزین نظامهای آموزشی سنتی در مدارس و مؤسسه های آموزش عالی شده است. فراگیران برای رسیدن به درک صحیحی از علم شیمی باید بتوانند در …

ادامه مطلب