خانه / بایگانی برچسب: نظریه های سینتیک شیمیایی

بایگانی برچسب: نظریه های سینتیک شیمیایی

انیمیشن نظریه های سینتیک شیمیایی ومرتبه واکنش ها

برای آشنایی با نظریه های سینتیک شیمیایی شامل نظریه برخورد و نظریه حالت گذار و همچنین آشنایی با مفهوم آنتالپی و نحوه محاسبه آن و همچنین آشنایی با کاتالیزگر و نحوه عملکرد آن در افزایش سرعت واکنشهای شیمیایی به ادامه مطلب مراجعه کنید

ادامه مطلب