خانه / بایگانی برچسب: نظریه آرنیوس

بایگانی برچسب: نظریه آرنیوس

نکات کنکوری و مفهوم اسید و باز در نظریه آرنیوس

نکات کنکوری و مفهوم اسید و باز در نظریه آرنیوس

 اسید در نظریه آرنیوس ماده ای است که اولا در آب حل شده، دوما یون هیدروژن یا پروتون آزاد یا تولید کند. و باز در نظریه آرنیوس ماده ای است که اولا در آب حل شده، دوما یون هیدروکسید آزاد یا تولید کند.در ادامه نکات مهم و کنکوری اسید آرنیوس و …

ادامه مطلب