خانه / بایگانی برچسب: نحوه عملکرد بیهوش کننده ها

بایگانی برچسب: نحوه عملکرد بیهوش کننده ها

نحوه عملکرد بیهوش کننده ها

نظریات متعددی برای بیان نحوه عملکرد بیهوش کننده های عمومی ارائه شده است چرا که عملکرد آنها را نمی‌توان با یک نظریه واحد توضیح داد. در واقع این نظریات تنها آثار ایجاد شده با این بیهوش کننده ها را توصیف می‌کنند، بدون شرح اینکه چگونه این آثار ایجاد می‌گردند. به …

ادامه مطلب