خانه / بایگانی برچسب: قانون سرعت

بایگانی برچسب: قانون سرعت

آموزش تعیین قانون سرعت با استفاده از آزمایش های تجربی

آموزش تعیین قانون سرعت با استفاده از آزمایش های تجربی دو روش کلی برای تعیین قانون سرعت از داده های تجربی وجود دارد: اولین روش سرعت اولیه است که این روش زمانی مناسب است که واکنش نسبتا آهسته است به طوری که سرعت اولیه V0 ممکن است به عنوان تابعی …

ادامه مطلب