خانه / بایگانی برچسب: فیلم سنجش حجمی اسید و باز

بایگانی برچسب: فیلم سنجش حجمی اسید و باز

دانلود فیلم سنجش حجمی اسید و باز

سنجش حجمی اسید و باز یک روش آزمایشگاهی برای تعیین مقدار اسید یا باز موجود در حجم معینی از محلول است . به این منظور حجم معینی از محلول با غلظت مجهول را درون ارلن ریخته و درون بورت محلول با غلظت معلوم قرار می دهند . سپس حجم محلول …

ادامه مطلب