خانه / بایگانی برچسب: طیف نشری خطی هیدروژن

بایگانی برچسب: طیف نشری خطی هیدروژن

توجیه طیف نشری خطی هیدروژن

توجیه طیف نشری خطی هیدروژن

برای تولید طیف نشری خطی هیدروژن اگر در یک لوله تخلیه الکتریکی دارای فشار کم گاز هیدروژن، ولتاژی بالا اعمال کنیم در اثر التهاب گاز هیدروژن نوری به رنگ صورتی ایجاد می شود که در اثر عبور آن از یک منشور، طیف نشری خطی هیدروژن به وجود می آید. در …

ادامه مطلب

طیف نشری خطی اتم ها و اتم هیدروژن

طیف نشری خطی اتم ها و اتم هیدروژن

طیف نشری خطی اتم ها : هرگاه بخار یك عنصر شیمیایی تحت اثر انرژیهای مختلف از جمله شعله، اختلاف پتانسیل، قوس الكتریكی و یا امواج الكترومغناطیس قرار گیرد از خود نور نشر خواهد نمود. اگر نورمنتشره را از یك منشور عبور دهیم، با توجه به اینكه شكست پرتوهای نورانی در …

ادامه مطلب

طیف نشری خطی هیدروژن

طیف نشری خطی هیدروژن چرا در طیف نشری خطی هیدروژن فقط انتقالات از ترازهای بالاتر به n=2 را در نظر می گیرند؟ در اتم هیدروژن نیز مثل سایر اتمها ، انتقالات الکترونی از هر ترازی به هر تراز دیگر امکان پذیر است اما نور حاصل از این انتقالات طول موج های متفاوتی دارند.در بین انتقالات الکترونی …

ادامه مطلب

طيف اتمي

طيف اتمي طيف نور گسيل شده از بخار هر عنصر را طيف اتمي آن عنصر مي‌نامند. پس مي‌توان گفت كه طيف اتمي عنصرهاي مختلف با هم تفاوت دارد.  ديدكلي  همانطور كه مي‌دانيم نيوتون براي نخستين بار با گذراندن نور خورشيد از منشور ، طيف نور سفيد را تشكيل داد. نيوتون …

ادامه مطلب