خانه / بایگانی برچسب: سوختن هیدروکربنها

بایگانی برچسب: سوختن هیدروکربنها

سوختن هیدروکربنها

در هنگام سوختن آلکانها گاز کربن دی اکسید و بخار آب و گرما آزاد می شود که می توان با استفاده از آب آهک وجود دی اکسید کربن را نشان داد. زمانی که دی اکسید کربن به آب اهک برخورد می کند رنگ روشن آنرا تیره میکند .

ادامه مطلب