خانه / بایگانی برچسب: سدیم دو دسیل سولفونات

بایگانی برچسب: سدیم دو دسیل سولفونات

پدیده کف وتوجیه آن

فعال کننده های سطحی با توجه به نوع گروه قطبی موجود در آن ها طبقه بندی می شوند یکی از آنها فعال کننده های سطحی آنیونی هستند. این مولکول ها معمولا نمک های سولفونات و سولفات اسید های چرب با طول زنجیر از ۸ تا ۱۲ اتم کربن هستند که …

ادامه مطلب