خانه / بایگانی برچسب: دانلود فیلم آموزشی کاتالیزگر جذب سطحی

بایگانی برچسب: دانلود فیلم آموزشی کاتالیزگر جذب سطحی

دانلود فیلم آموزشی کاتالیزگر جذب سطحی

کاتالیزگر جذب سطحی : در این نوع کاتالیزگر ، واکنش دهنده ها جذب سطح کاتالیزگر شده و با هم واکنش می دهند و سپس فراورده ها از سطح کاتالیزگر جدا می شوند . در واقع پیچیده فعال در سطح کاتالیزگر تشکیل می شود .

ادامه مطلب