خانه / بایگانی برچسب: دانلودجزوه جدول تناوبي مندليف

بایگانی برچسب: دانلودجزوه جدول تناوبي مندليف

دانلودجزوه جدول تناوبي مندليف

دانلودجزوه جدول تناوبي مندليف مندلیف و لوتار میردر موردخواص عنصرهاو ارتباط انها بررسی های دقیقتری انجام دادندودر سال 1869م به این نتیجه رسیدند که خواص عنصرها تابعی تناوبی ازجرم انهاست.به این معنا که اگر عنصرها را به ترتیب افزایش جرم اتمی مرتب شوند نوعی تناوب در انها اشکار میگرددوپس ازتعداد …

ادامه مطلب