خانه / بایگانی برچسب: دانشگاه Occidenta

بایگانی برچسب: دانشگاه Occidenta

معرفی آزمایشگاه شیمی دانشگاه Occidenta

  معرفی چند آزمایش TOPS آزمایشگاه شیمی دانشگاه Occidental: استخراج کافئین (Caffeine Extraction) تیتراسیون اسید و باز آمینو اسیدها و مطالعه اسپکتروسکوپی شناساگر (Acid-base titration of amino acid and spectroscopic study of an indicator) استری شدن (Esterification) اثر گلخانه ای ( Greenhouse Effect)

ادامه مطلب