خانه / بایگانی برچسب: خلاصه سینیتک شیمیایی

بایگانی برچسب: خلاصه سینیتک شیمیایی

دانلود جزوه کنکوری وخلاصه سینتیک شیمیایی

دانلود جزوه کنکوری سینتیک شیمی پیشدانشگاهی

دانلود جزوه کنکوری وخلاصه سینتیک شیمیایی عوامل موثر بر سرعت واکنش: .1ماهیت مواد واکنش دهنده: مهمترین عامل تعیین سرعت واکنش می باشد. به عنوان متغیر در بهبود سرعت واکنش مطرح نیست. جرقه در مخلوطی از H2و O2سبب واکنشی شدید و انفجاری می شود در حالی که با ایجاد جرقه در …

ادامه مطلب