خانه / بایگانی برچسب: جزوه پرتو کاتدی

بایگانی برچسب: جزوه پرتو کاتدی

لامپ پرتو کاتدی

  لامپ پرتو کاتدی پرتو کاتدی اگر به آند لوله تخلیه گاز ، شکل معینی داده شود، تصویر سایه آند بر شیشه ظاهر می‌شود، به ترتیبی که گویی کاتد ، چشمه نور کوچکی است. در نتیجه ، تابانی شیشه ، به دلیل تولید نور از پرتوهای گسیل شده از کاتد …

ادامه مطلب