خانه / بایگانی برچسب: جزوه آلدئیدها

بایگانی برچسب: جزوه آلدئیدها

آلدئیدها

آلدئیدها ریشه لغوی کلمه آلدئید (Aldehyde) از دو واژه الکل (Alcohal) و هیدروژن‌گیری (dehydrogenation) گرفته شده است. هرگاه از الکل نوع اول هیدروژن‌گیری شود، در آن صورت ، ماده ای تولید می‌گردد که آلدئید نامیده می‌شود. نامگذاری آلدئیدها در نامگذاری قدیمی ، نام آلدئید از نام اسید آلی مربوطه آن گرفته …

ادامه مطلب