خانه / بایگانی برچسب: تاثیر غلظت بر جابجایی تعادل

بایگانی برچسب: تاثیر غلظت بر جابجایی تعادل

اثر غلظت بر تعادل های شیمیایی

اثر غلظت بر تعادل های شیمیایی

یکی از عوامل موثر بر جایجایی تعادل های شیمیایی غلظت و تغییرات غلظت مواد واکنش دهنده و فراورده می باشد که در ادامه از جم شیمی اثرات غلظت بر جابجایی تعادل ها در حالت های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و نکات مهم و کنکوری اثر غلظت بر تعادل …

ادامه مطلب