خانه / بایگانی برچسب: آزمایش تعيين مقدار اكسيژن

بایگانی برچسب: آزمایش تعيين مقدار اكسيژن

تعيين مقدار اكسيژن محلول (DO)

تمام موجودات زنده برای انجام متابولیسم و تهیه انرژی جهت رشد و تولید مثل نیاز به اكسیژن به فرمهای مختلف دارند. واكنشهای هوازی دارای اهمیت خاصی بوده زیرا به اكسیژن آزاد نیاز دارند. تمام گازخای موجود در هوا به مقدارهای مختلف در آب محلولند. نیتروژن و اكسیژن بعلت حلالیت كم …

ادامه مطلب