دانلود کتاب مجازی آموزش شیمی آلی Virtual Textbook of Organic Chemistry

4,900 تومان

کتاب مجازی آموزش شیمی آلی

دانلود کتاب مجازی آموزش شیمی آلی Virtual Textbook of Organic Chemistry

کتاب مجازی و جذاب آموزش شیمی آلی به صورت مجازی Virtual Textbook of Organic Chemistry تالیف William Reusch  با قابلیت سرچ و جستجو در مفاهیم و فصل های کتاب به صورت فایل HTML به صورت تمامی رنگی ، مفاهیم و موضوعات پایه شیمی آلی را آموزش می دهد.

این کتاب برای فراگیری مفاهیم پایه شیمی آلی 1 به کسانی که می خواهند از پایه شیمی آلی را یاد بگیرند با آموزش های کامل و جامع توصیه می کنیم

مشخصات کتاب

  • عنوان کتاب: Virtual Textbook of Organic Chemistry 
  • فرمت فایل: HTML با قابلیت جستجو و رنگی
  • حجم فایل فشرده: 7.67 مگابایت
  • ویرایش: 1
  • زبان نوشتاری: انگلیسی
  • نویسنده: William Reusch
  • تعداد صفحات کتاب: 686 صفحه
  • تعداد فصل ها: 13 فصل
  • نحوه دریافت : دانلود فوری و آنی فایل بعد از پرداخت

 

توجه::بعد از دانلود، فایل فشرده را Extract نمایید و در پوشه فایل Index را اجرا نمایید.

 

 

فهرست و عناوین مطالب کتاب مجازی شیمی آلی

General Principles

Structure & Bonding

Electron Configurations of Atoms

Chemical Bonding & Valence

Charge Distribution in Molecules

Practice Problems

The Shape of Molecules

Isomers

Analysis of Molecular Formulas

Resonance

Atomic and Molecular Orbitals

Practice Problems

Intermolecular Forces

Boiling & Melting Points

Hydrogen Bonding

Crystalline Solids

Water Solubility

Practice Problems

Chemical Reactivity

Reaction Classification

By Structural Change

By Reaction Type

Acid-Base Reactions

Oxidations & Reductions

By Functional Group

Reaction Variables

Reactants & Reagents

Product Selectivity

Other Variables

Reaction Rate

Intermediates

Reaction Energetics

Bond Energy

Electronic Effects

Steric Effects

Solvent Effects

Reaction Mechanisms

Curved Arrow Notation

Reactive Intermediates

Reaction Illustrations

Nucleophilicity & Basicity

Acid-Base Catalysis

Practice Problems

Aromaticity

Benzene

Fused Ring Compounds

Other Aromatic Compounds

The Hückel Rule

Practice Problems

Nomenclature

Alkanes

Cycloalkanes

Practice Problems

Alkenes & Alkynes

Substituted Benzenes

Other Functional Groups

Practice Problems

Stereoisomers Part I

Alkene Configurational Isomers

Cycloalkane Configurational Isomers

Practice Problems

Conformational Isomers

Ethane

Butane

Cycloalkanes

Substituted Cyclohexanes

Practice Problems

Stereoisomers Part II

Chirality & Symmetry

Symmetry Elements

Enantiomorphism

Optical Activity

Configurational Nomenclature

Compounds with Several Stereogenic Centers

Stereogenic Nitrogen

Fischer Projection Formulas

Achiral Diastereomers

Other Configurational Notations

Resolution

Conformational Enantiomorphism

Practice Problems

Summary of Isomerism

Spectroscopy

Mass Spectrometry

Ultraviolet-Visible Spectroscopy

Infrared Spectroscopy

Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

Biochemicals

Carbohydrates

Lipids

Proteins and Amino Acids

Nucleic Acids

Free Radicals

Heterocycles

Macromolecules

Organometallic Chemistry

Pericyclic Reactions

Photochemistry

Anionic Rearrangements

Cationic Rearrangements

Introduction to Synthesis

Functional Group Reactions

Alkanes

Combustion

Substitution (of H by halogen)

Practice Problems

Alkenes

Electrophilic Additions

Strong Brønsted Acids

Lewis Acids (non-Proton Electrophiles)

Electrophilic Halogen Reagents

Other Electrophilic Reagents

Reduction

Oxidation

Radical Additions

Allylic Substitution

Practice Problems

Dienes

Addition Reactions

Diels-Alder Cycloaddition

Practice Problems

Alkynes

Addition Reactions

Hydrogenation

Electrophiles

Hydration & Tautomerism

Hydroboration

Nucleophilile Addition & Reduction

Acidity of Terminal Alkynes (Substitution of H)

Practice Problems

Alkyl Halides

General Reactivity

Substitution(of X)

SN2 Mechanism

SN1 Mechanism

Elimination (of HX)

Summary of Substiution vs. Elimination

Substitution by Metals

Elimination Reactions of Dihalides

Practice Problems

Alcohols

Nomenclature

Reactions of Alcohols

Substitution of the Hydroxyl H

Substitution of the Hydroxyl Group

Elimination of Water

Oxidation of Alcohols

Reactions of Phenols

Acidity of Phenols

Ring Substitution of Phenols

Oxidation to Quinones

Practice Problems

Ethers

Nomenclature

Preparation of Ethers

Reactions of Ethers

Acid Cleavage

Peroxide Formation

Epoxide Reactions

Practice Problems

Thiols & Sulfides

Sulfur Analogs of Alcohols & Ethers

Benzene & Derivatives

Electrophilic Substitution

A Substitution Mechanism

Reactions of Substituted Benzenes

Reaction Characteristics

Reactions of Disubstituted Rings

Reactions of Substituent Groups

Nucleophilic Substitution, Elimination & Addition Reactions

Practice Problems

Amines

Nomenclature & Structure

Properties of Amines

Boiling Point & Solubility

Basicity of Nitrogen Compounds

Acidity of Nitrogen Compounds

Important Reagent Bases

Reactions of Amines

Electrophilic Substitution at Nitrogen

Preparation of 1º-Amines

Preparation of 2º & 3º-Amines

Practice Problems

Reactions with Nitrous Acid

Reactions of Aryl Diazonium Intermediates

Elimination Reactions of Amines

Oxidation States of Nitrogen

Practice Problems

Phosphines

Phosphorus Analogs of Amines

Aldehydes & Ketones

Nomenclature of Aldehydes & Ketones

Occurrence of Aldehydes & Ketones

Natural Products

Synthetic Preparation

Properties of Aldehydes & Ketones

Reversible Addition Reactions

Hydration & Hemiacetal Formation

Acetal Formation

Imine Formation

Enamine Formation

Cyanohydrin Formation

Irreversible Addition Reactions

Complex Metal Hydrides

Organometallic Reagents

Carbonyl Group Modification

Wolff-Kishner Reduction

Clemmensen Reduction

Hydrogenolysis of Thioacetals

Oxidations

Reactions at the α-Carbon

Mechanism of Electrophilic α-Substitution

The Aldol Reaction

Ambident Enolate Anions

Alkylation of Enolate Anions

Practice Problems

Carboxylic Acids

Nomenclature of Carboxylic Acids

Natural Products

Related Derivatives

Physical Properties

Acidity

Preparation of Carboxylic Acids

Reactions of Carboxylic Acids

Salt Formation

Substitution of Hydroxyl Hydrogen

Substitution of the Hydroxyl Group

Reduction & Oxidation

Practice Problems

Carboxylic Derivatives

Physical Properties

Nomenclature

Reactions of Carboxylic Acid Derivatives

Acyl Group Substitution

Mechanism

Reduction

Catalytic Reduction

Metal Hydride Reduction

Diborane Reduction

Reaction with Organometallic Reagents

Practice Problems

Reactions at the α Carbon

Acidity of α C–H

The Claisen Condensation

Synthesis Applications

Practice Problems

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود کتاب مجازی آموزش شیمی آلی Virtual Textbook of Organic Chemistry”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code