دانلود جزوه آموزش جامع شیمی آلی پیشرفته + آزمون تستی و تشریحی

89,900 تومان

  • تعداد صفحات: 187 صفحه
  • زبان نوشتاری: فارسی ، تایپ شده و رنگی
  • حجم فایل فشرده: 7.66 مگابایت
  • فرمت جزوه: PDF

دانلود جزوه آموزش جامع شیمی آلی پیشرفته + آزمون تستی و تشریحی

جزوه آموزش جامع و کامل درس شیمی آلی پیشرفته به زبان فارسی همراه با طبقه بندی نکات مهم هر مبحث و آزمون و نمونه سوال های تستی و تشریحی در پایان هر مبحث همراه با پاسخ کلیدی تست های هر بخش منبعی مناسب برای دانشجویان کارشناسی ارشد شیمی و علاقمندان به شیمی آلی پیشرفته با مشخصات زیر دانلود نمایید.

 

مشخصات جزوه

  • عنوان جزوه: آموزش شیمی آلی پیشرفته + آزمون و تست
  • زبان نوشتاری: فارسی و تایپ شده و رنگی
  • تعداد صفحات: 187 صفحه
  • فرمت جزوه: PDF
  • حجم فایل فشرده: 7.66 مگابایت
  • نحوه دریافت: دریافت فوری و آنی لینک دانلود پس از پرداخت

 

فهرست مطالب و عناوین فصل های جزوه شیمی آلی پیشرفته

پیکربندی
پیکربندی در پیوندھای دوگانه
پیکربندی ترکیبات حلقوی
پیکربندی در اتمھای چھار وجھی
مولکول ھایی با مراکز فضایی چندگانه
انواع دیگر مراکز فضایی
رابطه بین کایرالیته و تقارن
پیکربندی در مراکز پیش کایرال
تفکیک و جداسازی انانتیومرھا
صورتبندی
صورتبندی ترکیبات غیرحلقوی
صورتبندی ھای مشتقات سیکلوھگزان
حلقه ھای کربوسیکلیک غیر از حلقه شش عضوی
کشش و مکانیک مولکولی
واکنش ھای فضاگزین
واکنش های فضا ویژه
واکنش ھای انانتیوگزین
ھیدروژن دار شدن انانتیوگزین
کاھش انانتیوگزین کتونھا
اپوکسایش انانتیوگزین الکلھای آلیلی
دی ھیدروکسیل دار شدن انانتیوگزین الکل ھای آلیلی
پایداری ترمودینامیکی
رابطه میان ساختار و پایداری ترمودینامیکی ھیدروکربن ھا
محاسبه آنتالپی تشکیل و آنتالپی واکنش
سینتیک شیمیایی
اصول بنیادی سینتیک شیمیایی
نمایش تغییرات انرژی پتانسیل در واکنش ھا
عبارت ھای سرعت واکنش
مثال ھایی از عبارت سرعت
روابط میان پایداری ترمودینامیکی و سرعت واکنش
کنترل سینتیکی در مقایسه با کنترل ترمودینامیکی
ھمبستگی میان جنبه ھای ترمودینامیکی و سینتیکی واکنش ھا
اصل کرتین-ھامت
پذیرنده ھاموند
رابطه بل- اوانز-پولیانی
اثرات استخلافی الکترونی بر واسطه ھای واکنش
کربوکاتیون
کربانیون
واسطه رادیکالی
واسطه ھای افزایشی کربونیلی
اثرات ایزوتوپی سینتیکی
روابط خطی انرژی آزاد برای اثرات استخلافی
عبارت ھای عددی برای روابط خطی انرژی آزاد
کاربرد روابط انرژی آزاد در مشخص کردن مکانیزم واکنش ھا
کاتالیز
کاتالیز به وسیله اسیدھا و بازھا
کاتالیز اسیدی لویس
اثرات حلال
اثرات توده ای حلال
مثال ھایی از اثرات ویژه حلال ھا
مکانیزم ھای مربوط به جایگزینی ھسته دوستی
جایگزینی از طریق مکانیزم یونش SN1
جایگزینی از طریق مکانیزم جابه جایی مستقیم SN2
توصیف مکانیزمی مشروح و مکانیزم ھای مرزی
رابطه میان شیمی فضایی و مکانیزم جایگزینی
اثرات ساختاری و حلال بر خاصیت ھسته دوستی
خاصیت ھسته دوستی واثرات حلال
اثرات حلال پوشی بر خاصیت ھسته دوستی
اثرات گروه ترک کننده
اثرات کششی و فضایی بر سرعت استخلاف و یونش
اثرات مزدوج شدن بر واکنش پذیری
مشارکت گروه مجاور
کربوکانیون ھا
ساختار و پایداری کربوکاتیون ھا
مشاھده مستقیم کربوکاتیون ھا
واکنشھای رقابتی کربوکاتیون ھا
مکانیزم نوآرایی کربوکاتیون ھا
کاتیون نوربورنیل و سایر کربوکاتیون ھای غیرکلاسیک
افزایش ھیدروژن ھالیدھا به آلکن ھا
آبدار شدن کاتالیز شده با اسید و واکنش ھای افزایشی مرتبط
افزایش ھالوژن ھا
سولفونیل دار شدن و سلنیل دار شدن
واکنش افزایش شامل اپوکسیدھا
واکنش ھای افزایش الکترون دوستی شامل یون ھای فلزی
جیوه دار شدن به کمک حلال
نقره دار شدن تشکیل کمپلکس ھای نقره
سنتز و واکنش ھای آلکیل بوران ھا
ھیدرو بوردار شدن
واکنش ھای ارگانوبوران
ھیدروبوردار شدن انانتیوگزین
مقایسه واکنش ھای افزایش الکترون دوستی
افزایش به آلکین ھا و آلن ھا
ھیدروھالوژن دار شدن و آبدار شدن آلکین ھا
ھالوژن دار شدن آلکین ھا
جیوه دار شدن آلکین ھا
افزایش به آلن ھا
واکنش حذفی
مکانیزم ھای E1cb و E2 ،E
جھت شیمی واکنش ھای حذفی
شیمی فضایی واکنشھای حذفی E2
آبزدایی از الکل ھا
حذف ھایی که شامل پیوندھای C-H نمی شوند
قدرت اسیدی ھیدروکربن ھا
خصوصیت کربانیون در ترکیبات آلی فلزی
کربانیون ھا با گروه ھای عاملی پایدار میشوند
انول ھا و انامین ھا
واکنش ھای استخلافی واکنشگرھای آلی فلزی
واکنش ھای جایگزینی انولات ھا
واکنش پذیری ترکیبات کربونیل در مقابل افزایش
آبدار شدن و افزایش الکل ھا به آلدھیدھا و کتون ھا
واکنش ھای تراکمی آلدھیدھا و کتون ھا
واکنش ھای جایگزینی مشتقات کربوکسیلیک اسیدھا
آسیل دار کردن گروه ھای نیتروژن و اکسیژن ھسته دوست
کاتالیز درون مولکولی
افزایش واکنشگرھای آلی-فلزی به گروه ھای کربونیل
سینتیک واکنش ھای افزایشی آلی فلزی
فضاگزینی واکنش ھای افزایش آلی فلزی
افزایش انولات ھا و انول ھا به ترکیبات کربونیل
مکانیزم ھای عمومی
تراکم ھای آلدولی مخلوط با آلدھیدھای آروماتیک
کنترل جھت گیری و شیمی فضایی واکنش ھای آلدولی کتونھا
واکنش ھای آلدولی سایر ترکیبات کربونیلی

نقد و بررسی‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود جزوه آموزش جامع شیمی آلی پیشرفته + آزمون تستی و تشریحی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا