خانه / شیمی دانشگاه (صفحه 4)

شیمی دانشگاه

دانلود جزوه آنالیز فوتوالكترون پرتو ایکس، فوتوالکترون ماورا بنفش، بازتاب پرتو ایکس XPS-UPS-XRR

دانلود جزوه آنالیز فوتوالكترون پرتو ایکس، فوتوالکترون ماورا بنفش، بازتاب پرتو ایکس XPS-UPS-XRR

جزوه آموزش جامع و کامل آنالیز فوتوالکترون پرتوایکس XPS و آنالیز فوتوالکترون ماورا بنفش UPS و آنالیز بازتاب پرتو ایکس XRR شامل شرح هر کدام از این روش های طیف نگاری همراه با شکل و تصاویر مرتبط در ادامه از جم شیمی دانلود نمایید. با پیشرفت روش هایی در جهت ساخت لایه های نازک …

ادامه مطلب

دانلود جزوه آنالیز پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک SAXS

دانلود جزوه آنالیز پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک SAXS

جزوه آموزش آنالیز SAXS پراکندگی پرتو و اشعه ایکس با زاویه کوچک به طور کامل و جامع همراه با بررسی انواع قطعات دستگاه و شرح هر بخش و بررسی نمونه ها و آنالیزهای محتلف در ادامه از جم شیمی دانلود نمایید. پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک (Small Angle X-ray Scattering – SAXS)، …

ادامه مطلب

دانلود جزوه آموزش طیف سنجی جرمی یون ثانویه SIMS

دانلود جزوه آموزش طیف سنجی جرمی یون ثانویه SIMS

جزوه آموزش جامع و کامل طیف سنجی جرمی یون ثانویه SIMS که یکی از روش های آنالیز در شیمی می باشد را همراه با بررسی انواع قسمت های دستگاه و شرح هر موضوع در ادامه از جم شیمی دانلود نمایید. در روش طیف‌نگاری و طیف سنجی جرمی یون ثانویه (SIMS) پرتویی …

ادامه مطلب

دانلود جزوه آموزش طیف سنجی جرمی Mass Spectrometry

دانلود جزوه آموزش طیف سنجی جرمی Mass Spectrometry

جزوه آموزش مبانی و اصول طیف سنجی جرمی  Mass Spectrometry همراه با حل تمرین و مثال و نمونه تمرین های مختلف و بررسی ترکیب ها و فرمول های شیمیایی متفاوت آلی و معدنی را در ادامه از جم شیمی دانلود نمایید. این جزوه طیف سنجی جرمی MS در 50 صفحه …

ادامه مطلب