خانه / آموزش (صفحه 5)

آموزش

نکات کنکوری نمودارهای سینتیک شیمیایی و سرعت واکنش

نکات کنکوری نمودارهای سینتیک شیمیایی و سرعت واکنش

مجموعه نکات مهم و کنکوری طبقه بندی شده از مبحث سینتیک شیمیایی شیمی پیش دانشگاهی و بررسی نمودارهای پیشرفت واکنش و سینتیک سرعت واکنش های شیمیایی به صورت دسته بندی شده در ادامه از جم شیمی دانلود و مطالعه نمایید. سینتیک شیمیایی و ضرایب استوکیومتری در معادله واکنش موازنه شده …

ادامه مطلب

دانلود جزوه ساختارهای آلی کنکور و گروه های عاملی در شیمی

دانلود جزوه ساختارهای آلی کنکور و گروه های عاملی در شیمی

جزوه کنکوری شیمی شامل انواع ساختارهای مهم شیمی آلی در کنکور و همین طور گروه های عاملی مهم در شیمی آلی در ادامه از جم شیمی دانلود نمایید. در این جزوه به بررسی تمامی ترکیبات شیمی آلی دبیرستان همراه با فرمول ساختاری و مثال و روش و شیوه نام گذاری …

ادامه مطلب

نکات کنکوری تعیین دوره و گروه و جایگاه عناصر واسطه در جدول تناوبی

نکات کنکوری تعیین دوره و گروه و جایگاه عناصر واسطه در جدول تناوبی

برای مشخص کردن دوره و گروه عناصر و تعیین جایگاه آن ها در جدول تناوبی به ویژه برای عناصر واسطه، روش سریع و کنکوری وجود دارد که می توان به راحتی جایگاه عناصر واسطه را در جدول تناوبی شیمی عناصر را تشخیص داد و از روی آن به آرایش الکترونی …

ادامه مطلب

تفاوت های کلوئید و محلول در شیمی

تفاوت های کلوئید و محلول در شیمی

کلوئید و محلول با یکدیگر تفاوت و فرق هایی دارند که این تفاوت ها را می توان در اندازه ذرات، پایداری آن ها، رنگ و همین طور تعداد فازهای تشکیل دهنده و همین طور مشخص بودن یا نبودن مسیر عبور نور از کلوئید و محلول دانست. در ادامه از جم …

ادامه مطلب