نمونه سوال شیمی2

دانلود تست شیمی2 بخش اول

دانلود تست شیمی2 بخش اول برای دریافت تست و نمونه سوال شیمی2 فصل اول از سایت جم شیمی روی ادامه متن کلیک کنید

شيمی 2 « سال دوم » : بخش 1 )

 

1- كدام مورد را قبل از ارسطو عنصر اصلي سازنده جهان هستي مي دانستند؟

1) خاك                     2) آب                       3) هوا                      4) آتش

2- نظريه دالتون كدام مورد را توجيه مي كند ؟

1) پرتو كاتدي              2) پديده ايزوتوپي         3) خاصيت پرتوزايي       4) ذوب مواد

3- كدام گزينه در مدل اتمي تامسون نادرست است ؟

1) اتم در مجموع خنثي است .

2) الكترون ها داراي بار منفي هستند و در فضاي بار مثبت پراكنده شده
اند .

3) اين مدل پس از كشف الكترون پيشنهاد شد .

4) ابر كروي مثبت جرم زيادي دارد و جرم اتم به آن وابسته است .

4- كدام مورد را درباره آزمايش هاي رادرفورد نادرست مي دانيد ؟

1) در برخورد اشعه هاي آلفا به ورقه طلا بيشتر ذره ها بدون انحراف از ورقه طلا عبور مي كنند .

2) اشعه آلفاازجنس هليم بوده وبه سمت قطب منفي درميدان الكتريكي منحرف ميشود .

3) اشعه گاما قدرت نفوذ بيشتري از آلفا و بتا دارد و در ميدان الكتريكي منحرف نمي شود .

4) با انجام آزمايش هاي رادرفورد مدل اتمي تامسون رد مي شود .

5- كدام دسته از اعداد كوانتومي براي يك الكترون درست است ؟

1)             2)

3)                4)

6- بر اساس مدل اتمي بور ، كدام مورد نادرست است ؟

1) الكترون در اتم هيدروژن در مسير دايره اي شكلي گردش مي كند .

2) انرژي الكترون با فاصله آن از هسته اتم رابطه مستقیم دارد .

3) با دادن مقدار معيني انرژي ، الكترون برانگیخته و به تراز بالاتر منتقل مي شود .

4) الكترون در هر فاصله اي در پيرامون هسته گردش مي كند .

7- كدام گزينه اعداد كوانتومي درستي را براي الكترون مورد نظر در

اين شكل نشان مي دهد ؟

1)            2)

3)              4)

8- در اتم گوگرد  با توجه به آرايش الكتروني آن چند الكترون وجود دارد كه عدد كوانتومي مغناطيسي آن صفر باشد ؟

1) 12                       2) 6                         3) 3                         4) 9

9- اين جمله كه «هيچ اوربيتالي در يك اتم نمي تواند بيش از دو الكترون در خود جاي دهد» به چه عنوان مشهور است و از كدام دانشمند است ؟

1) اصل طرد – پائولي    2) اصل هوند – پائولي   3) اصل بنا گذاري – شرو دينگر    4) اسپين – بور

10- كداميك از موارد زير دليل افزايش شعاع اتمي در يك گروه نيست ؟

1) زياد شدن تعدادلايه هاي الكتروني يا افزايش عدد كوانتومي اصلي دراتمها

2) افزايش تعداد اوربيتال هاي پر شده بين هسته و لايه الكتروني بيروني

3) كاهش جاذبه هسته بر الكترون هاي لايه بيروني

4) كاهش تحرك الكترون هاي لايه بيروني

11- کدام مجموعه از سه عدد کوانتومی را می
توان به الکترون آخرين تراز فرعی اتم بور ( ) نسبت داد؟

1)  و                                    2)  و

3)  و                                    4)  و

12- نقره داراي دو ايزوتوپ با جرم هاي اتمي 9/106 و 9/108 است. اگر فراواني ايزوتوپ سبك تر آن برابر با 52 درصد

باشد، جرم اتمي متوسط نقره، كدام است؟

1) 84/107                      2) 86/107                         3) 88/107                         4) 89/107

 

13- عدد جرمی و بار الکتريکی ذره ای که 16 نوترون، 18 الکترون و 16 پروتون دارد، کدامند؟

1) 32 و 0                          2) 34 و 2-                        3) 34 و 2+                       4) 32 و 2-

14- خواص شيميايي عنصر  به خواص شيميايي کدام عنصر نزديکتر است؟

1)                                   2)                                   3)                                   4)

15- آرايش الكتروني لايه ظرفيت عنصري كه در دوره سوم و گروه پانزدهم قرار دارد كدام است؟

1)                             2)                           3)                        4)

16- لايه (4 = n) داراي چند زيرلايه و چند اوربيتال است و حداكثر در آن چند الكترون قرار مي‌گيرد؟ (راست به چپ)

1) 3 – 9 – 18                      2) 3 – 4 – 8                    3) 4 – 16 – 32                    4) 4 – 9 – 18

17- در كدام گزينه يون‌ها آرايش گاز نجيب را ندارند؟

1)                                     2)                                  3)                                  4)

 

18- كدام آرايش الكتروني به لايه ظرفيت اتمي مربوط است كه بيشترين انرژي يونش نخست را دارد ؟

1)                                     2)                                  3)                                  4)

 

19- کدام جمله درباره مدل اتمی تامسون درست است؟

1) اتم دارای هسته ای با بار مثبت و متراکم در مرکز آن است.

2) انرژی الکترون ها در اتم کوانتيده است.

3) اتم به صورت کره ای با بار مثبت است که الکترون ها در آن توزيع شده اند.

4) الکترون ها  در اتم روی دايره هایی با فاصله های ثابت نسبت به هسته در گردش هستند.

20- لانتانيدها در تناوب …..قرار دارند که زيرلايه …..در آنها در حال کامل شدن است و شامل …….عنصر می

1) چهارم- f4- 14 عنصر        2) پنجم – f5- 15 عنصر

3) چهارم – d4- 14 عنصر      4) ششم – f4- 14 عنصر

21- اگر باشد برای  چه مقاديری درست است ؟

1)                        2)                     3)                            4)

4.8/5 - (207 امتیاز)
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا